Opis Programski jezik C#
Trajanje 5 dana
Predznanje  
Tko treba slušati Tečaj je namijenjen programerima koji namjeravaju razvijati MS WIndows aplikacije, a koji su bez prethodnog iskustva s objektno orijentiranim programskim jezicima. Tečaj služi kao prva stepenica u sklopu C# tečaja.


SADRŽAJ:
Uvod u .NET arhitekturu. Uvod u integrirano razvojno sučelje Visual Studio .NET. Osnove C# programskog jezika, tipovi podataka, varijable, konstante, izrazi, operatori, imenici, preprocesorske direktive, kontrola toka. Tipovi koji drže vrijednost (strukture) i tipovi koji drže referencu (klase). Klase i objekti, enkapsulacija, nasljeđivanje i polimorfizam. Nadgradnja operatora. Strukture, sučelja, polja, indekseri i kolekcije. Stringovi i regularni izrazi. Rad s iznimkama. Delegati i događaji. Datoteke, kazala i tokovi. Uvod u XML.