Opis Introduction to Data Analytics and Reporting with R
Uvod u analitiku podataka i izvješćivanje koristeći R programski jezik
Trajanje 2 dana (14 sati)
Predznanje -
Tko treba slušati Zainteresirani za razumijevanja korištenja osnova visoko funkcionalnog programskog jezika R u poslovnim procesima

 

OPIS:

Tečaj daje uvod i pregled osnovnih osobina R, uvod u primijenjene komponente R-a za analitiku i obradu podataka. Obrađuju se komponente obrade podataka za predprocesiranje i pripremu te integraciju rezultata u Power BI alat za poslovnu obradu.

 

SADRŽAJ:

Pregled osnova R-a. Pregled sintakse, upravljanja tokom, petljama, tipovi podataka,  skupovi, strukture podataka, moduli, IO operacije, paketi. Procesiranje i obrada velike količine podataka data.table, readr, paketi za obradu podataka dplyr, tidyr, vizualizaciju ggplot2, obrada stringova stringr, obrada tipova varijabli forcats, timestamp-a lubridate. Integracija R analize u Power BI izvješćivanje za osnovni „summary“ rezultata.

Pregled zašto R kao hig-level overview language se koristi kao spona između drugih programskih jezika i komponenti (Python, SQL etc. )

Tečaj se radi kroz direktan primjer obrade rješenja u R-u i integracije rezultata na Power BI. Sudionici sudjeluju u izradi primjera i dobivanju samostalnih rezultata.