Opis Python napredno
Trajanje 4 dana
Predznanje Gradivo Python osnovnog tečaja
Tko treba slušati programeri

 

OPIS:

Python napredni tečaj zamišljen je kao nastavak osnovnog Python tečaja. Uz brojne praktične primjere i zadatke, opisuju se mnogi često korišteni koncepti jezika te najvažnije bilioteke koje olakšavaju primjenu jezika u stvarnim situacijama, kao što je rukovanje podatcima. Polaznici će steći i dodatno iskustvo u objektno orijentiranom programiranju koje je podloga mnogim suvremenim jezicima.

 

SADRŽAJ:

Pregled i ponavljanje najčešće korištenih programskih konstrukata, struktura podataka i biblioteka s naglaskom na praktičnu primjenu, ispitavanje ispravnosti, čitljivost koda te učinkovitost izvođenja. Preusmjeravanje ulaza i izlaza; moduli i paketi; generatori; objektno orijentirano programiranje (klase); iteratori; rad s iznimkama; pohrana objekata (serijalizacija); dekoratori; testiranje (unittest); interakcija s operacijskim sustavom (upravljanje datotekama, pokretanje sustavskih naredbi); paralelizam (višedretvenost, višeprocesnost); argumenti komandne linije; HTTP zahtjevi; zapisivanje u dnevnike (logging); interaktivno računanje (jupyter bilježnice); biblioteke za parsiranje, analizu i vizualizaciju podataka (grafove): csv, numpy, matplotlib, pandas.