Opis Napredno programiranje u programskom jeziku Java
Trajanje 5 dana
Predznanje Java osnovno
Tko treba slušati Tečaj je namijenjen programerima početnicima (sve platforme), kao i dizajerima dinamičkih WWW stranica


SADRŽAJ:

Tečaj je organiziran na način da se svaka od tema obrađuje najprije kroz objašnjavanje teorijske podloge i demonstriranje različitih primjera primjene, a konačno usvajanje znanja kandidati postižu rješavajući praktične zadatke iz obrađenog gradiva. Glavne teme koje se obrađuju su: Generički tipovi; Funkcijska sučelja; Anonimne klase; Lambda izrazi; Refleksijski okvir (java.lang.Class, java.lang.reflect); Niti u Javi (Threads); Konkurentnost u Javi; Strategije korištenja niti; Korištenje sučelja Runnable, Callable, Future; Stanja niti; Nitna sigurnost; Sinkronizacija i koordinacija u Javi; Programiranje mrežne komunikacije (protokoli TCP i UDP); Java design patterns (uzorci za stvaranje, strukturni uzorci, ponašajni uzorci), kombinirani praktični zadaci (kolekcije, korištenje višenitnosti, višenitna mrežna komunikacija); Uvod u Spring (konfiguracija i način rada okvira - component scanning i autowiring); Implementacija jednostavne Spring Boot aplikacije (RestController, JPA)