Opis Programiranje u programskom jeziku Perl
Trajanje 4 dana
Predznanje Osnove programskih jezika i programiranja
Tko treba slušati Programeri Web aplikacija i Web administratori


SADRŽAJ:
Razvoj Perl-a; Perl i CGI; Uvodni pojmovi; Varijable - skalarni tipovi, liste, polja, split i join, hash tablice, $_ varijable; Operator - tekstualni, matematički, logički i relacijski, match, substitute i translacijski, unarni i list operatori, I/O operator; Regularni izrazi, Kontrolne strukture - blokovi, naredbe, uvjetne konstrukcije, petlje, funkcije i procedure; Programske biblioteke; Primjeri programa; Kratki programi; Povezivanje u CGI skripte; Formatiranje prikaza; CGI i forme; Cijevi i tokovi podataka; Implementacija programa za analizu web log-a; Povezivanje na baze podataka; Izvršavanje SQL naredbi na bazi; DBI i DBD sučelja; Korištenje DBM datoteka; Moduli korištenje i kreiranje vlastitih; Kreiranje programskih biblioteka; Osnove O-O programiranja u Perl-u; Nasljeđivanje i višeobličje; Skripte i sigurnost