Opis Programiranje u programskom jeziku C++
Trajanje 5 dana
Predznanje C-PROG
Tko treba slušati Tečaj je namijenjen programerima (Windows/NT/UNIX)


SADRŽAJ:
Proširenja C++ -a u odnosu na C jezik koja nemaju objektno orijentirani karakter (komentari, tokovi podataka, prototip funkcije, smještanje deklaracija varijabli, operator za razdvajanje dosega, inline funkcije, const kvalifikator, nedgrađene funkcije, reference). Klase: deklariranje, konstruktor, destruktor, članovi klase, zaštita članova klasa. Nasljeđivanje i višeobličje: osnovna i izvedena klasa, konstruktori izvedenih klasa, virtualne funkcije, višeobličje, dinamičko povezivanje, čiste virtualne funkcije, destruktori u osnovnoj i izvedenim klasama, višestruko nasljeđivanje. Upravljanje memorijom (dinamičko alociranje): new i delete, klase s članovima tipa pokazivač, this pokazivač. Nadgradnja operatora. Pokazivači na funkcije. Predlošci (templates). Principi objektno orijentiranog programiranja: apstrakcija, enkapsulacija i hijerarhija klasa.