Opis Osnove jezika Python
Trajanje 4 dana
Predznanje -
Tko treba slušati Administratori mreža, admnistratori sustava, DBA, web programeri, programeri


SADRŽAJ:

Uvod, što je Phyton i kako ga nabaviti.tipovi podataka, brojevi, stringovi, operatori, objekti, klase, polja i liste, kontrolne strukture, ulazno/izlazne operacije, reagularni izrazi, iznimke, operatori za uspoređivanje, funkcije. Rad s datotekama i kazalima, formatiranje ispisa, kreiranje i kontrola procesa, dohvaćanje konfiguracijskih datoteka. Swig alat.